Donors

Thank you dear Donors, 
You have been a part of the efforts to nurture Classical Music in Young Minds! 
Be a part of the continued support to Sponsor Young Artists through Ranjani Memorial Trust!

RMT Donors (upto Rs.5,000)

Archana Bhat M V 5000
Gayathri Udupa 5,000
Jyothi and Kiran Rao 5,000
Manasa Nayana 3,000
Matotoba Yuko 4000
Palghat Mahesh Kumar 5000
Pavana Acharya 2000
Pranav 5000
Prasad S B 5000
Shashikala (Preemaleela Bhat) 2000
Radhesh A Mysore 4,500
Rita Pai 2500
Rooma Iyengar 5000
Sahana Samraj 3000
Sathyanarayana Bhat Honnady 2500
Shanthivana Trust, Dharmasthala 2250
Shivacharan and Suvarna Hebbar 5000
Sharmila Nagaraj 4,000
Srinivas and Vijaya Rao 5000
Sriram, Coimbatote C/O Raghunath Dasji 5,000
Sujatha Hebbar 2000
Tejas Manjunath 5000
V S C Holla 5000
Varijakshi R L Bhat 5000
Vasanthalakshmi Hebbar 3000
Vasanthi Ram Bhat 5,000
Jyoti s kumar 2000

Silver Category Donors (Rs.5000-Rs.10000)

N T Bhat 6,000
Ashwin Anand 6000
Aravinda Brahmakal 10000
Chayapai Guruji 10000
Dinesh Pejavar 10000
Kathyayani Nagaraj 10000
Sudhir and Pallavi Hebbar 10,000
Gargi N Shabaray 10000
Anand, Librarian 10000
Krutika Rao 10000

Gold Category Donors (Rs.10000-50000)

Shankaranarayana P 12,329
Ganesh Rao 14,640
Shashikala (Preemaleela Bhat) 15000
Ballal Roopa 15000
Chinnappa Gowda Dr 15000
Girija Bai 15,000
Govinda Upadhyaya 25000
Kanchana Manipal 25000
Nagesh Bappanadu 25000
Sharada Upadhyaya 25000
Ballal Foundations 30000
Divyashree Dr. 30,000
Chandana Upadhyaya 30000
Sumathi Udupa 30000
Shashikala N Bhat 35,000
Ravindra Adiga 37001
Neela Ramgopal 45000

Daimond Category Donors (Rs.50001-Rs.100000)

Girish Bhat 50000
Radhika Shankar 50000
Raghavan K S S 50000
Chandramathi Agali 51309
Vasantharavinda 52028
Archana Upadhyaya 52500
Shravan Varambally 56,000
Surendra Rao B Dr. 65,000
Saranga Hebbar 80,000
Padmalatha Dr. 95000

Platinum Donors  (above 100000)

Rajamohana Varambally 317000
Vinayak Rohan 100000